Bagi umat islam barangkali inilah fenomena di dunia. Kalau video ini memang betul semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jumlah malaikat sangat banyak, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Dzat yang telah menciptakan mereka.

“Dan tiada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia.” (Al Mudatsir : 31)

Dari hadits Rasulullah, ada gambaran tentang jumlah malaikat, namun itu pun tidak jumlah seluruh malaikat yang ada.

“Setiap harinya dimasuki oleh 700.000 malaikat. Ketika sudah keluar, mereka tidak akan kembali lagi kesana. Itulah terakhir kali mereka masuk.” (HR. Bukhari Muslim)

Di dalam Sahih Muslim disebutkan ada sebuah hadits riwayat dari Abdullah, Rasulullah bersabda :

“Di neraka Jahanam nanti, akan didatangkan 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang dibawa oleh 70.000 malaikat.”

Dengan demikian, jumlah malaikat yang akan mengurusi neraka Jahanam pada hari kiamat nanti adalah 4,9 milyar malaikat. Jika kamu ingin merenungkan jumlah malaikat yang begitu banyaknya, terdapat pada nash-nash yang menjelaskan malaikat-malakat yang mengawasi manusia.

Ada yang bertugas mengurus nuthfah (sperma), ada dua malaikat yang bertugas mencatat amal setiap manusia, ada malaikat yang menjaga manusia, dan ada pula malaikat yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia.

Iklan